הקהילה

The Israeli Dzogchen Community  "קהילת הדזוגצ'ן הישראלית" – תלמידיו של צ'וגיאל נמקאי נורבו רינפוצה

בקבוצת "קהילת הדזוגצ'ן הישראלית" נמצאים אנשים שרואים את עצמם כתלמידיו של צ'וגיאל נמקאי נורבו רינפוצ'ה ושמעוניינים לכלול בתירגולם ובדרכם הרוחנית שיתוף פעולה עם תלמידיו האחרים בארץ כפי שמומלץ על ידי המורה.

פעילות הקבוצה כוללת מדיטציות משותפות, התכנסויות מעת לעת כדי לעסוק בלימודים הדרושים ותמיכה אחד בשני כל אחד בנסיבות חייו היחודיות מתוך כבוד, הערכה ואהבה אחד לשני.

קבוצת המתרגלים נפגשת ללימוד ותרגול משותף.

המורה אומר שעלינו לנהוג אחד בשני בכבוד ובהערכה ולזכור שכולנו נמצאים יחד באותה סירה שמטרתה להביא אותנו אל חוף מבטחים. הסירה מסמלת את הלימוד ויישומו באמצעות התרגול.

קשר טוב בין חברי הקבוצה יכול לסייע רבות להתקדמות כל אחד בקהילה ולשלומו של המורה, בעוד שלקשר גרוע בין חברי הקהילה יש השלכות הרות אסון.

המורה מלמד שהתמודדות מוצלחת עם קונפליקטים, כעסים וחילוקי דיעות בקהילה מבוססת על סובלנות וקבלה ולעולם יהיה זה בלתי הולם להתקיף מישהו באופן אישי. התיחסות קונקרטית לבעיה מתוך כך שכל אחד לוקח אחריות על חלקו ביצירתה, ומשתפר באותו המימד הם עקרונות המפתח לישוב חילוקי דיעות בקהילה. כמו כן, הקשבה לתלמידים הותיקים ובעיקר מילוי הנחיות המורה כפי שהן מופיעות בחוברת ההנחיות לניהול הקהילה עוזרים מאוד. אחרי פתרון הבעיה תמיד צריך לסלוח ולשכוח ולהניח את כעסינו ורגשותינו הקשים מאחורינו, בשלמותם.

בצד החיובי, אנו עוזרים זה לזה בעת קשיינו האישיים בעזרת יחס חומל, תומך, מקשיב ואכפתי כל אחד על פי יכולתו ונטית לבו.

כל אדם שחש שמורהו הרוחני הינו צ'וגיאל נמקאי נורבו רינפוצ'ה יכול ומוזמן להצטרף לקבוצה זו.

webcast-photo  לינק לפנייה לשידורים של רינפוצ'ה בשנג שונג

logo Facebook“קהילת הדזוגצ’ן הישראלית“ בפייסבוק