בודהיזם

המושג בודהיזם הוא הכותרת לכלל הלימוד של הבודהא – מלפני 2500 שנה עד היום.

 בבודהיזם מספר דרכים שונות שמטרתן אחת היא: להתגבר על הבעייתיות אליה נקלע האדם כשנכנס לתוך ראייה דואלית בחייו, ופיתח עצמי סובייקטיבי נפרד המכונה "אגו" החווה את העולם סביבו כנפרד ממנו וכאובייקטיבי. עצמי זה מנסה לעצב את העולם סביבו כדי להשיג בטחון וסיפוק.

למעשה אין באפשרותנו להשיג מטרות אלה של ביטחון וסיפוק מפני שסיבת הסבל ותחושת חוסר השלמות היא התוצאה הבלתי נמנעת של מצב הדואליות. יותר מכך ,כל אותן תופעות הנדמות כחיצוניות שעליהן אנו מבססים את תחושות הסיפוק והביטחון שאנו מבקשים, הן לעולם חסרות קביעות ומשתנות מרגע לרגע.

BuddhaShakyamuni-copy-1024x1019

בודהא שאקימוני – הבודהא של זמננו

הבודהה היה אדם מואר, שנולד במאה החמישית לפני הספירה בהודו במטרה ללמד את בני האדם. בדבריו ובדוגמא שהציב בחייו ,לימד הבודהה שסבל הוא דבר מאד מוחשי שכולם מכירים וכולם מנסים להימנע ממנו ככל שאפשר. בגלל מרכזיותו של נושא זה החל הבודהה ללמד אותו בראשונה כשרק החל ללמד, בדרשתו המפורסמת אודות 4 האמיתות הנאצלות.

  • האמת הראשונה מסבה את תשומת הלב לכך שאנו סובלים ומצביעה על חוסר שביעות הרצון הבסיסי הנמצא בחיינו.
  • האמת השנייה מסבירה את הסיבות לחוסר שביעות הרצון ,שהיא המצב הדואלי והצמא והתשוקה הטבועים במצב זה.הסובייקט מנסה לתפוס את האובייקט מחוץ לו בכל דרך, ותשוקה זו מקיימת ומחזקת את הקיום האשלייתי של הסובייקט (העצמי) כנפרד מהיקום הכולל.
  • האמת השלישית היא שהסבל יפסק אם הדואליות תיפסק ואיחוד מחדש יושג.
  • האמת הרביעית מסבירה את הדרך בה אפשר לצעוד להפסקת הסבל והיא מוסברת על ידי הבודהה בכל דבריו הבאים.

כל המסורות השונות מסכימות שבעיית הסבל קיימת אך יש להן שיטות שונות לטיפול בבעיה זו ולהשבת הפרט להתנסות מחודשת של האיחוד הקדמוני. להינייאנה, למהאיינה ולטנטרה כל אחת מסלול משלה. הדזוגצ'ן מציג דרך נוספת המבוססת בראשיתה על הצגת המצב הקדום לתלמיד על ידי מורה מוסמך והמשכה ביסוס מצב זה בתודעת התלמיד עד להארה ולהשגת גוף האור.

למרות שהדזוגצ'ן בעיקרו מתורגל ברמת התודעה משולבים בו תרגולות של הגוף והקול ,משניות לתרגול המרכזי של התבוננות לא דואלית. רק התבוננות זו היא הדזוגצ'ן.

השיטה האופיינית לדזוגצ'ן קרויה הדרך לשחרור עצמי ואינה נדרשת לדבר מלבד כל אשר עולה ונוכח בפני המתרגל עקב ראייתו הקראמית.כפי שאמר המורה הדגול פה טמפה סנגייה " אין אלו הנסיבות שעולות כראייתו הקראמית של האדם ומתנות אותו למצב דואלי,אלא זו ההיקשרות שלו שמאפשרת לכל מה שעולה להתנות אותו (ולעצב את חייו)."

(מתוך ספרו של צ'וגיאל נמקאי נורבו – The Crystal and the Way of Light)